צרו קשר

גב' רויטל כהן: רכזת אדמיניסטרטיבית – התכנית לתרבות וקולנוע

rcohen17@univ.haifa.ac.il
048249231  
048288190
 
פרופ' איבון קוזלובסקי גולן: ראשת התכנית לתרבות וקולנוע
 
מייל משרדי – התוכנית לתרבות וקולנוע
Haifafilm@gmail.com