סגל אקדמי

ד"ר נוגית אלטשולרסגל אקדמיnoprichte@staff.haifa.ac.il  
ד"ר יצחק בנימיניסגל אקדמיitzhak.benyamini@gmail.com  
ד"ר יעל בן משהסגל אקדמי   
ד"ר גבע דןסגל אקדמיariale@013.net  
ד"ר הר- גיל אמירסגל אקדמיamirhar-gil@yakum.co.il  
ד"ר צבי טלסגל אקדמיtzvital@mail.sapir.ac.il  
פרופ' רם לויסגל אקדמיramlo@post.tau.ac.il  
פרופ' אבנר פינגלרנטסגל אקדמיavnerf@makash.ac.il  
ד"ר איריס פרוכטר רונןסגל אקדמיirisfruro@gmail.com  
פרופ' איבון קוזלובסקי גולןראשת התכניתYkozlovsky@univ.haifa.ac.il04-8288190פנימי: 8190
ד"ר ארנה רביבסגל אקדמיornaraviv@zahav.net.il  
מר איציק רוזןסגל אקדמיitsikrosen@gmail.com  
ד"ר אבנר שביטסגל אקדמיShavit23@gmail.com  
פרופ' רשף אוריסגל אקדמיureshef@gmail.com