מלגות

vertical collage1החוג ללימודי תרבות הקולנוע מקושר למערך של מלגות בתחום התרבות והקולנוע.
מועמדים מצטיינים יהיו זכאים למלגות לימודים בהתאם לקריטריונים הנהוגים במוסד.