מזכירות התוכנית

ראש התכנית : פרופ' איבון קוזלובסקי גולן  

מיקום: קומה 17 חדר 1707, מגדל אשכול
שעות קבלה :  בתיאום מראש.

 

שאלות ויעוץ נוסף ניתן לפנות במייל.
טלפון: 04-8288190
דוא"ל: ykozlovsky@univ.haifa.ac.il 

 

מרכזת התכנית: גב' רויטל כהן

מיקום: קומה 20 חדר 2009, מגדל אשכול
שעות קבלת קהל-ימים א-ה 09:00-13:00

טלפון: 0544601292
rcohen17@univ.haifa.ac.il דוא"ל:
אוניברסיטת חיפה הר הכרמל 3498838

כתובת למשלוח דואר:
החוג לתרבות קולנוע-מגדל אשכול קומה 20
אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל חיפה 31905