מועדי הרשמה

אפריל 2024 עד תחילת שנה"ל תשפ"ה

שימו לב:

ההרשמה נסגרת אחרי מספר סף של סטודנטים נרשמים. לברורים יש לפנות לרויטל כהן, מרכזת תכנית תרבות וקולנוע rcohen17@univ.haifa.ac.il

טלפונים:

048249231

048249242